Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 5.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja
Inese Gailīte
Rīgā 2014.gada 30.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 5.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-512, Likumprojekts  Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2014-VSS-513, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-514, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.375 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.5.  VSS-496
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-497
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2014-VSS-489, Likumprojekts  Likumprojekts "Iekšējās drošības biroja likums"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2014-VSS-490, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-491, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-492, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-493, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2014-VSS-494, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2014-VSS-515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2014-VSS-505, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija       
1.15.  2014-VSS-506, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Kultūras ministrija       
1.16.  VSS-507
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2014-VSS-502, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.18.  2014-VSS-508, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Krimuldas novadā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-509
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2014-VSS-510, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2014-VSS-511, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2014-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2014-VSS-499, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2014-VSS-500, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Olaines novada Olaines pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2014-VSS-501, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam slēgt pakalpojumu līgumu uz septiņiem gadiem un ilgtermiņa saistībām operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram"  Veselības ministrija       
1.26.  2014-VSS-503, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātā norādāmie dati un izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2014-VSS-504, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1936
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Tieslietu ministrijai lietošanā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-178
 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 10, Valmierā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1100
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-107
 
Informatīvais ziņojums "Par mediju politikas struktūrvienības izveidi"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-299
 
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu dalību viesu valstu statusā Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1919
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2014) Koncepcijas projekts "Par ārsta prakses juridisko statusu"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.7.  2014-VSS-1811, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Noteikumu projekts "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par OECD aktualitātēm    E.Upīte (Valsts kanceleja)     
3.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
3.3.    Par loģiski vienota publiskās pārvaldes datu centra projekta ieceri    A.Daugulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)     
Skatīt protokolu