Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 17.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 11.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 17.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-664, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-662
 
Rīcības plāna projekts "Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.-2017.gadam"   Ārlietu ministrija       
1.3.  2014-VSS-666, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2014-VSS-643, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-644, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda konstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka konstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2014-VSS-650, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-667, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība muitas jomā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2014-VSS-663, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2014-VSS-647, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-669, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2014-VSS-665, Plāna projekts  Plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas plāns 2014.–2016.gadam"  Kultūras ministrija       
1.15.  2014-VSS-655, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.16.  2014-VSS-656, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Labklājības ministrija       
1.17.  2014-VSS-657, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-658, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Autoceļu padomes nolikums"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2014-VSS-659, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2014-VSS-660, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2014-VSS-661, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2014-VSS-646, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2014-VSS-649, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2014-VSS-652, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2014-VSS-653, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2014-VSS-654, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.322 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2014-VSS-648, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 20. maija noteikumos Nr. 263 "Valsts kancelejas nolikums""   Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-19, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2014) Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  2014-VSS-57, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.3.  2014-VSS-171, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2014) Noteikumu projekts "Noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1281
TA-1433 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs 50720030181" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  S.Lūse   
Skatīt protokolu