Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 14.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 8.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 14.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-756, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2014-VSS-737, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2014-VSS-749, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.4.  2014-VSS-750, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības"  Finanšu ministrija       
1.5.  2014-VSS-751, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  VSS-758
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2014-VSS-740, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu""  Satiksmes ministrija       
1.8.  2014-VSS-741, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2014-VSS-759, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2014-VSS-760, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2014-VSS-761, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2014-VSS-742, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.13.  2014-VSS-743, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.14.  VSS-744
 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2014-VSS-745, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.16.  2014-VSS-746, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.17.  2014-VSS-747, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.18.  2014-VSS-748, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"   Veselības ministrija       
1.19.  2014-VSS-752, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  VSS-753
 
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-754
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2014-VSS-755, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2014-VSS-757, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2014-VSS-762, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Minamatas Konvenciju par dzīvsudrabu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  VSS-738
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2014-VSS-739, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-63, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 03.09.2014) Noteikumu projekts "Hidrotehnisko un meliorācijas inženierbūvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2014-VSS-2120, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 03.09.2014) Noteikumu projekts "Citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2014-VSS-113, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2014) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Noliktavas iela 10B, Saulkrasti, Saulkrastu novads"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  VSS-2
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.10.2014) Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1992
TA-1681 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""  Aizsardzības ministrija  L.Dreimane (Aizsardzības ministrija)  M.Senkevicina A.Priekulis S.Stepiņš  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1994
TA-1683 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Aizsardzības ministrija  L.Dreimane (Aizsardzības ministrija)  M.Senkevicina A.Priekulis S.Stepiņš  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1995
TA-1685 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Aizsardzības ministrija  L.Dreimane (Aizsardzības ministrija)  M.Senkevicina A.Priekulis S.Stepiņš  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-223
TA-1569 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)  K.Smilga A.Kaktabulis D.Gulbe L.Ruškule I.Andersone  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu