Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 4.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 29.augustā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 4.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-822, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-817, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Sēmes pagastā, Tukuma novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-818, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-819
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Uzbekistānas sadarbības paplašināšanu tirdzniecības, transporta un investīciju jomās"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2014-VSS-810, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-811, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-812, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-827, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu""  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-814, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas - atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-824, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu iekļaušanu nacionālās sporta bāzes Rīgas pilsētas pašvaldības sporta kompleksa "Arkādija" sastāvā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-825, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-826, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas nodrošināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-816, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcija"  Kultūras ministrija       
1.14.  2014-VSS-813, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" pamatkapitālā"  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-823, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti"  Labklājības ministrija       
1.16.  2014-VSS-820, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.145 "Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-821
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2014-VSS-815, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem un to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-167, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2014.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
2.2.  2014-VSS-259, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.11.2014.) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-90
TA-1833 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ieviešanu"  Veselības ministrija  J.Blaževics (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-601
TA-1766 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu"  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  J.Baumanis J.Bārs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu