Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 2.oktobra darba kārtība (informējam, ka š.g. 2.oktobrī valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 2.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 2.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-896, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-897, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-909, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto gaisa kuģu lidojumiem"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2014-VSS-904, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-905, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-906, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.novembra rīkojumā Nr.792 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-899, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-900, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugiem"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-894, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.–2017.gadam ieviešanu no 2011. līdz 2013.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-895, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-902, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-903, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ūdenstornis" Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, un inženierkomunikāciju nodošanu bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-908, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Pasaules bankas pētījuma rezultātiem un priekšlikumiem jauna augstākās izglītības un augstskolu zinātniskās darbības finansēšanas modeļa ieviešanai un turpmāko nepieciešamo rīcību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2014-VSS-912, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu projektu īstenošanai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā EUREKA programmas ietvaros"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2014-VSS-889, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-890, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-907, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-898, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija       
1.19.  VSS-901
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-891, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""   Zemkopības ministrija       
1.21.  VSS-892
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2014-VSS-893, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  VSS-910
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam)"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2014-VSS-911, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-1832, Pamatnostādņu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.11.2014.) Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2014.–2018.gadam"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.2.  VSS-717
 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes gabala nodošanu Carnikavas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu