Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 6.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktores vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

 Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Rīgā 2014.gada 31.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 6.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-1009, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-1010, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.936 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-1014, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2014-VSS-1015, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā konsulārajā reģistrā iekļauj un izmanto informāciju par paredzamu īslaicīgu uzturēšanos ārvalstīs"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2014-VSS-1002, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus"  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-1003, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-1004
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības ½ domājamās daļas Kojusalas ielā 13, Rīgā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2014-VSS-1005, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2014-VSS-1011, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Kultūras ministrija       
1.10.  2014-VSS-1012, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"  Kultūras ministrija       
1.11.  VSS-1013
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2014-VSS-1006, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-1007, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Gaujas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3.km"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2014-VSS-1016, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Līgatnes novada Līgatnes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2014-VSS-1017, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2014-VSS-1018, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Preiļu novada Preiļu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2014-VSS-1019, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Zilupes novada Zilupes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2014-VSS-1008, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2014-VSS-1020, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2014-VSS-1021, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2014-VSS-1022, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.784 "Ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, kā arī atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2014-VSS-1023, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2014-VSS-1024, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2014-VSS-1025, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-289, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2015.) Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-353
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2015.) Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-298
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-744
 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-2
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.05.2015.) Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-818
TA-2509 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  D.Aleksandrova  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-525
TA-2302 
Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Vasmanis (Izglītības un zinātnes ministrija)  S.Līviņa S.Olsena S.Valaine I.Ķelle D.Aleksandrova I.Īvāne E.Kārkle I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu