Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 13.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktores vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte
Rīgā 2014.gada 7.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 13.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-1032, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2014-VSS-1033, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-1035, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-1036, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Podoiniki", Podoiņikos, Pildas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1037
 
Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.6.  2014-VSS-1047, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-1027
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"  Finanšu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.8.  2014-VSS-1028, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-1029, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-1040, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-1041, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2014-VSS-1026, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-1042, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2014-VSS-1043, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojuma Nr.558 "Par koncepciju "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2014-VSS-1044, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedriskas nozīmes gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas saistībām"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2014-VSS-1046, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2014-VSS-1030, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2014-VSS-1031, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-1038, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2014-VSS-1039, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-512, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 03.02.2015.) Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-573
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2015.) Likumprojekts "Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā""  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-735
TA-2410 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Martinsons (Izglītības un zinātnes ministrija)  M.Admane  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par š.g. 20.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem         
Skatīt protokolu