Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 18.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 12.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 18.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-1145, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1146
 
Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2014-VSS-1147, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2014-VSS-1148, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2014-VSS-1149, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūras ielā 49, Jūrmalā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-1150
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-1151
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2014-VSS-1141, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tehniķu ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-1140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rankas Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-1144, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2014-VSS-1155, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2014-VSS-1156, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2014-VSS-1143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai pētījumā"  Veselības ministrija       
1.15.  2014-VSS-1157, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.16.  2014-VSS-1154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības ādu miecēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2014-VSS-1152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2014-VSS-1153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības fasētas pārtikas marķējumam"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-942
TA-2960 
Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumos Nr.1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu""  Finanšu ministrija  D.Gulbe (Finanšu ministrija)  I.Artemjeva  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-839
TA-2813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Informatīvais ziņojums par Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē logo lietošanu valsts pārvaldes vienotās vizuālās identitātes prasību ievērošanas ietvaros    Ārlietu ministrija     

 

Izskatīts VSS

3.2.    Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitāti    Finanšu ministrija     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-2191
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 

 

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu