Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 2.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 2.aprīļī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 2.aprīļī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-282, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā sauszemes teritorijā miera laikā""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 590 "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību""   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-288, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-278, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas ir atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""   Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-280, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2015-VSS-290, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā notiek aviācijas nelaimes gadījumā cietušo civilās aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi, civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšana un institūciju sadarbība"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2015-VSS-291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2015-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2015-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.12.  2015-VSS-284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācijas par programmām un programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem publiskošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2015-VSS-285, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014. gadam gala ietekmes novērtējums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2015-VSS-286, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus"   Zemkopības ministrija       
1.15.  2015-VSS-287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētai pārtikai un tās marķējumam"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-662
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 17.07.2015.) Rīcības plāna projekts "Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.-2017.gadam"   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2015-VSS-668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2015-VSS-708, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.04.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-14 "Būvprojekta saturs un noformēšana""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2015-VSS-871, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 25.09.2015.) Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.5.  2015-VSS-890, Koncepcijas projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2015.) Koncepcijas projekts "Koncepcija par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2015-VSS-318, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2015.) Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes noteikumi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.7.  2015-VSS-207, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  VSS-546
 
Likumprojekts "Grozījums Civillikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-547
 
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1006
TA-406 
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija  I.Lipskis (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-314
TA-67 
Pamatnostādņu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Strīķeris (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)  V.Reitere D.Aleksandrova A.Kaļāne A.Mičuls  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2015-VSS-1076, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu