Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 23.aprīļa darba kārtība (informējam, ka š.g. 23.aprīlī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 17.aprīļī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 23.aprīļī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-369, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1329 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-362, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-358, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2015-VSS-360, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2015-VSS-365, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2015-VSS-366, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2015-VSS-367, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.augusta rīkojumā Nr.584 "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas–Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2015-VSS-359, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2015-VSS-361, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2015-VSS-363, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2015-VSS-357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā"  Kultūras ministrija       
1.13.  2015-VSS-364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  Kultūras ministrija       
1.14.  2015-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.15.  2015-VSS-356, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmu līdzfinansēto projektu labklājības jomā īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.16.  2015-VSS-400, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 11.janvāra rīkojuma Nr.24 "Par Valsts rīcības plānu civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-403, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildes kārtību un uzraudzību"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2015-VSS-408, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2015-VSS-411, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Vānes pagastā, Kandavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2015-VSS-415, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P62" Lazdonas pagastā, Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2015-VSS-370, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2015-VSS-372, MK noteikumu projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2015-VSS-375, MK rīkojuma projekts  Par zemes reformas pabeigšanu Viļakas novada Viļakas pilsētā  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-377, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viesītes novada Viesītes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2015-VSS-378, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada Varakļānu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2015-VSS-379, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Valmieras pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2015-VSS-380, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Valkas novada Valkas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2015-VSS-382, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada Valdemārpils pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2015-VSS-383, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada Talsu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2015-VSS-384, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ilūkstes novada Subates pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2015-VSS-385, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Strenču novada Strenču pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2015-VSS-387, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada Stendes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2015-VSS-388, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alojas novada Staiceles pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.35.  2015-VSS-390, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Skrundas novada Skrundas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.36.  2015-VSS-391, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Strenču novada Sedas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.37.  2015-VSS-393, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.38.  2015-VSS-394, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.39.  2015-VSS-396, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mazsalacas novada Mazsalacas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.40.  2015-VSS-397, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Madonas novada Madonas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.41.  2015-VSS-398, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Lubānas novada Lubānas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.42.  2015-VSS-399, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada Līvānu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.43.  2015-VSS-401, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ķeguma novada Ķeguma pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.44.  2015-VSS-402, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kandavas novada Kandavas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.45.  2015-VSS-404, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jelgavas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.46.  2015-VSS-406, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ilūkstes novada Ilūkstes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.47.  2015-VSS-407, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ikšķiles novada Ikšķiles pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.48.  2015-VSS-409, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Grobiņas novada Grobiņas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.49.  2015-VSS-410, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Durbes novada Durbes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.50.  2015-VSS-412, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dobeles novada Dobeles pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.51.  2015-VSS-413, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Cesvaines novada Cesvaines pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.52.  2015-VSS-414, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Bauskas novada Bauskas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.53.  2015-VSS-416, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Balvu novada Balvu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.54.  2015-VSS-417, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Apes novada Apes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.55.  2015-VSS-418, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alūksnes novada Alūksnes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.56.  2015-VSS-419, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alojas novada Alojas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.57.  2015-VSS-420, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada Aknīstes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.58.  2015-VSS-421, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aizputes novada Aizputes pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.59.  2015-VSS-422, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.60.  2015-VSS-423, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Valkas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.61.  2015-VSS-424, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Skrīveru novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.62.  2015-VSS-425, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rucavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.63.  2015-VSS-426, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Olaines novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.64.  2015-VSS-427, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Nīcas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.65.  2015-VSS-428, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Naukšēnu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.66.  2015-VSS-429, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.67.  2015-VSS-430, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Lubānas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.68.  2015-VSS-431, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Līgatnes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.69.  2015-VSS-432, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Lielvārdes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.70.  2015-VSS-433, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kokneses novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.71.  2015-VSS-434, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ķeguma novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.72.  2015-VSS-435, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jēkabpils novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.73.  2015-VSS-436, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jaunpils novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.74.  2015-VSS-437, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jaunpiebalgas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.75.  2015-VSS-438, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ilūkstes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.76.  2015-VSS-439, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ikšķiles novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.77.  2015-VSS-440, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Gulbenes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.78.  2015-VSS-441, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Grobiņas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.79.  2015-VSS-442, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Durbes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.80.  2015-VSS-443, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dobeles novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.81.  2015-VSS-444, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Cesvaines novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.82.  2015-VSS-445, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Carnikavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.83.  2015-VSS-446, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Beverīnas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.84.  2015-VSS-447, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Baldones novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.85.  2015-VSS-448, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Auces novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.86.  2015-VSS-449, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Apes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.87.  2015-VSS-450, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aizputes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.88.  2015-VSS-451, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aizkraukles novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.89.  2015-VSS-452, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ādažu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.90.  2015-VSS-381, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajos īpašumos dabas liegumā "Užava", Užavas pagastā, Ventspils novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.91.  2015-VSS-386, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas Reģionālās padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde un Revīzijas iestāde, daudzpusējā vienošanās par INTERREG V-A Somija-Igaunija-Latvija-Zviedrija pārrobežu sadarbības programmas (Centrālā Baltijas jūras reģiona programma) 2014.–2020.gadam ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.92.  2015-VSS-389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.93.  2015-VSS-392, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.94.  2015-VSS-395, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.95.  2015-VSS-373, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.96.  2015-VSS-374, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.97.  2015-VSS-376, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-917
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma daļas nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2015-VSS-944, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.3.  2015-VSS-946, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.4.  2015-VSS-980, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.10.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
Skatīt protokolu