Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 21.maija darba kārtība (informējam, ka š.g. 21.maijā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 15.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 21.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-560, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ulbrokas ielā 6, Rīgā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.63 nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-561
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2015-VSS-562, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-565, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-567, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-568, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-569, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2015-VSS-549, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.435 "Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-550, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-551, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-552, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2015-VSS-553, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2015-VSS-554, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-555, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2015-VSS-556, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu""  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2015-VSS-534, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2015-VSS-535, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2015-VSS-559, MK sēdes protokollēmuma projekts  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra saprašanās memorandu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2015-VSS-533, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.21.  2015-VSS-548, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2015-VSS-557, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam īstenošanai"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2015-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izziņas par soda izpildes gaitu sagatavošanas kārtību un iekļaujamās informācijas saturu un apjomu"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2015-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-537, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.26.  2015-VSS-538, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.27.  2015-VSS-539, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.28.  2015-VSS-540, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.29.  2015-VSS-541, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.30.  2015-VSS-542, Likumprojekts  Likumprojekts "Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"  Veselības ministrija       
1.31.  2015-VSS-543, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām""  Veselības ministrija       
1.32.  2015-VSS-544, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.33.  2015-VSS-545, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija       
1.34.  2015-VSS-536, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu, kas īstenojamas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, vadības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  VSS-563
 
Noteikumu projekts "Par Beverīnas novada un Valmieras pilsētas robežu grozīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.36.  2015-VSS-546, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr. 861 "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2015-VSS-547, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-952, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, īstenošanu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  2015-VSS-1078, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2015-VSS-752, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.06.2015.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
Skatīt protokolu