Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 28.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 22.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 28.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-572, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-573, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-574, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2015-VSS-575, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2015-VSS-588, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.172 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-589, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Šaltupe", Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-590, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-591, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" atsavināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2015-VSS-592, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades sistēmā"   Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-595, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un finansēšanas noteikumi un kārtība par aizsargātā lietotāja statusa paziņošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2015-VSS-599, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2015-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2015-VSS-570, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija       
1.14.  2015-VSS-571, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.15.  2015-VSS-593, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. – 2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2015-VSS-594, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2015-VSS-596, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2015-VSS-597, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2015-VSS-598, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2015-VSS-583, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.21.  2015-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""   Satiksmes ministrija       
1.22.  2015-VSS-585, MK noteikumu projekts  Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.424 "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2015-VSS-586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2015-VSS-587, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2015-VSS-577, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2015-VSS-578, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2015-VSS-579, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2016.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2015-VSS-582, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.29.  2015-VSS-580, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2015-VSS-581, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2015-VSS-576, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-986, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-1630
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Fizikālās enerģētikas institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2015-VSS-972, Likumprojekts  Likumprojekts "Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2015-VSS-207, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2015-VSS-976, Koncepcijas projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 23.07.2015.) Koncepcijas projekts "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei"  Ekonomikas ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  2015-VSS-1074, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.8.  VSS-2
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    (saņemts Finanšu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Informatīvais ziņojums "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2015.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim"    S.Ozola (Finanšu ministrija)  A.Krieva S.Sergejeva   

Jautājuma izskatīšana atlikta

V. Dažādi jautājumi
4.1.    Dažādi    Valsts kanceleja     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-925
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu