Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 11.jūnija darba kārtība (informējam, ka š.g. 11.jūnijā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 5.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 11.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-647, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-655, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2015-VSS-656, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-657, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-642, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām"  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-652
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2015-VSS-653, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.744 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2015-VSS-651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2015-VSS-627, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.11.  2015-VSS-628, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Cirks" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.12.  2015-VSS-629, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.13.  2015-VSS-630, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.14.  2015-VSS-631, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.15.  2015-VSS-632, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.16.  2015-VSS-633, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.17.  2015-VSS-634, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.18.  2015-VSS-635, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.19.  2015-VSS-636, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.20.  VSS-646
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2015-VSS-637, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2015-VSS-638, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Pasta likumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2015-VSS-639, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja 38,24.-60,15.km segas pārbūves (tilta) projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2015-VSS-649, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2015-VSS-650, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Andrejostas ielā 1A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2015-VSS-643, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2015-VSS-644, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2015-VSS-648, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija       
1.29.  VSS-654
 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo Daugavpils medicīnas koledžas un Rīgas 1.medicīnas koledžas nodošanu Veselības ministrijas padotībā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2015-VSS-640, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2015-VSS-641, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-858, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
2.2.  VSS-152
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-185
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-15 "Mazstāvu dzīvojamās mājas""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2015-VSS-831, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  VSS-1004
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības ½ domājamās daļas Kojusalas ielā 13, Rīgā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2015-VSS-1011, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.7.  2015-VSS-1012, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.8.  VSS-1013
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.9.  VSS-1131
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba ministriju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 16.pantam attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  2015-VSS-49, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
Skatīt protokolu