Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 6.augusta darba kārtība (informējam, ka š.g. 6.augustā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore

Rīgā 2015.gada 6.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 6.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-830
 
Informatīvais ziņojums "Par patērētāju kreditēšanas normatīvā regulējuma pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2015-VSS-831, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu nodrošināšanu ar degvielu valsts apdraudējuma gadījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-832, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-844, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-842, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts materiālo rezervju likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2015-VSS-843, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr. 639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2015-VSS-821, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2015-VSS-822, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.9.  2015-VSS-833, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2015-VSS-834, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.589 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2015-VSS-835, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-836, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-837, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-838, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2015-VSS-839, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""   Satiksmes ministrija       
1.16.  2015-VSS-840, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-845, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2015-VSS-846, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2015-VSS-847, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2015-VSS-848, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2015-VSS-825, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.22.  2015-VSS-826, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.23.  2015-VSS-827, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.24.  2015-VSS-828, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2015-VSS-829, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2015-VSS-841, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2015-VSS-823, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiskas personas kapitālsabiedrību atkarīgo kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem"   Pārresoru koordinācijas centrs       
1.28.  2015-VSS-824, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-13
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.282 "Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2015-VSS-133, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 13.11.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.3.  2015-VSS-134, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 13.11.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  VSS-738
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu