Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 13.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
 

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā–

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts

pārvaldes komunikācijas jautājumos,

Komunikācijas departamenta vadītāja

Laine Kučinska


Rīgā 2015.gada 7.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 13.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-854, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.120 "Par nekustamā īpašuma "Ērgļu arodvidusskola" Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļas nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-855, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-852, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.4.  2015-VSS-853, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2015-VSS-849, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  VSS-850
 
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2015-VSS-851, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā""  Labklājības ministrija       
1.8.  2015-VSS-860, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2015-VSS-861, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""   Tieslietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-859, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2015-VSS-856, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.12.  2015-VSS-857, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim"  Zemkopības ministrija       
1.13.  VSS-858
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumos Nr. 580 "Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-225, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2015.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-857
TA-1130 
Likumprojekts "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums"  Ārlietu ministrija  S.Apsīte (Ārlietu ministrija)  O.Beinaroviča S.Dumbrovska A.Bunte A.Leitāne-Šķēle K.Markovskis  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1354
 
Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Gabranova E.Cīrulis M.Jungs L.Ostrovska U.Bisenieks G.Ozols R.Muciņš  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu