Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 20.augusta darba kārtība (informējam, ka š.g. 20.augustā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore

Rīgā 2015.gada 20.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 20.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-885
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4", Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-886
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ārlavas pagastā, Talsu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2015-VSS-865, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2015-VSS-866, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-867, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-868, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-869, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-870, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-871, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-872, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Ventspils 1.ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2015-VSS-873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2015-VSS-874, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2015-VSS-879, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.600 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-880, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2015-VSS-881, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ziņošana par atgadījumiem civilajā aviācijā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2015-VSS-882, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-883, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-876, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.877 "Kārtība un nosacījumi, ar kādiem zvērinātu tiesu izpildītāju atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2015-VSS-877, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2015-VSS-878, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2015-VSS-875, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstības sertifikāta izsniegšanas praksi un turpmāko rīcību parakstu vākšanas sistēmu drošību prasību izpildes uzraudzībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2015-VSS-884, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2015-VSS-864, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.24.  VSS-862
 
Noteikumu projekts "Kārtībā, kādā tiek pārdotas nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušās kapitāla daļas"  Pārresoru koordinācijas centrs      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2015-VSS-863, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (2011) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 06.11.2015.) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-986, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-179
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2016.) Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  2015-VSS-665, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības pārtikā lietojamam sālim un tā marķējumam un jodētā sāls izplatīšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
Skatīt protokolu