Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 24.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Rīgā 2015.gada 18.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 24.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-968, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-969, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016. gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-972, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-958, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes nolikums"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-966, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2015-VSS-967, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""   Iekšlietu ministrija       
1.7.  2015-VSS-960, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 2A, Liepājā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2015-VSS-959, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.9.  2015-VSS-973, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza –Terehova pārbūves īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2015-VSS-974, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P45 Viļaka –Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2015-VSS-975, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-962, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.13.  2015-VSS-963, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2015-VSS-964, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-965, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona, kas kārto reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūras, iesniedz dokumentus Patentu valdei"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2015-VSS-961, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija       
1.17.  2015-VSS-970, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2015-VSS-971, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2015-VSS-976, MK rīkojuma projekts  Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.-2020.gadam  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-257, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-17, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.10.2015.) Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Eglone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.3.  VSS-807
 
(2014) Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2015-VSS-512, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.12.2015.) Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.5.  2015-VSS-277, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 24.12.2015.) Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas nolikums"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-1607
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
3.2.    Dažādi jautājumi         
Skatīt protokolu