Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 12.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 6.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 12.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1217, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tiem"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1218
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Aizsardzības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.3.  2015-VSS-1220, Likumprojekts  Likumprojekts "Par protokolu, ar kuru veic grozījumus Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolā par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2015-VSS-1221, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pirmo grozījumu Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2015-VSS-1208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-1209
 
Likumprojekts "Par Padomes 2014.gada 26.maija lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2015-VSS-1210, Likumprojekts  Likumprojekts "Muitas likums"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-1211, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-1213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2015-VSS-1215, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2015-VSS-1216, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-1228, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.13.  2015-VSS-1229, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Līgumu starp Somijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību, Norvēģijas Karalistes valdību, Polijas Republikas valdību, Krievijas Federācijas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi"  Kultūras ministrija       
1.14.  2015-VSS-1205, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.15.  2015-VSS-1207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2."Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākumu "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.16.  2015-VSS-1222, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-1223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi"   Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-1226, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2015-VSS-1227, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām""  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-1212
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.21.  VSS-1214
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.22.  2015-VSS-1219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2015-VSS-1230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2015-VSS-1224, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Medību likumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  VSS-1225
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Dižzemju pagrabs", Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-751, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  2015-VSS-344, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2015-VSS-345, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2015-VSS-346, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2015-VSS-347, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2015-VSS-372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  VSS-332
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.807 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2015-VSS-326, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2015.) Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-1894
 
Par kompetenču pārdali ES Padomes darba grupā   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

3.2.    Par š.g. 19.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem         
Skatīt protokolu