Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 28.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 22.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 28.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-68, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.2.  2016-VSS-72, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.3.  2016-VSS-73, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2016-VSS-81, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2016-VSS-82, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.529 "Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem” nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2016-VSS-88, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.7.  2016-VSS-69, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.8.  2016-VSS-70, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.9.  2016-VSS-71, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.10.  2016-VSS-83, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2016-VSS-79, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-80, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-74, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija       
1.14.  2016-VSS-75, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums""  Veselības ministrija       
1.15.  2016-VSS-76, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Igaunijas un Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijās"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2016-VSS-77, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2016-VSS-78, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2016-VSS-84, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2016-VSS-85, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Agroresursu un ekonomikas institūts" īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2016-VSS-86, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2016-VSS-87, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-749
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-885
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.06.2016.) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4", Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2016-VSS-936, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.06.2016.) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2016-VSS-710, Plāna projekts  (2015) Plāna projekts "Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015. – 2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-151
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu