Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 7.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 7.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 1.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 7.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-287, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagastā"   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2016-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-289
 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2016-VSS-290, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Talsu ielā 112B, Ventspilī, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-279, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-280, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""   Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-291, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Krāslavā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-292, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķīšezera ielā 27A, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-293, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-294, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ar Krievijas Federāciju ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-276, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanu līdz 2021.gadam"   Labklājības ministrija       
1.12.  2016-VSS-277, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2017.gadā"  Labklājības ministrija       
1.13.  2016-VSS-278, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus par nepilngadīgas personas bez pavadības izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē"   Labklājības ministrija       
1.14.  2016-VSS-283, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2016-VSS-284, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2016-VSS-285, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2016-VSS-286, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Saulkrastu apvedceļa būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-297, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā"  Veselības ministrija       
1.19.  2016-VSS-298, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Veselības ministrija       
1.20.  VSS-281
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2016-VSS-282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2016-VSS-295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2016-VSS-296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2016-VSS-274, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs"   Valsts kanceleja       
1.25.  2016-VSS-275, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Ietekmes pēcpārbaudes izvērtējuma ieviešana"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-995, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.2.  VSS-945
 
(2015) Noteikumu projekts "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-946
 
(2015) Noteikumu projekts "Par Daudzpusējo vienošanos starp Luksemburgu un dalībvalstīm par "ESPON 2020" sadarbības programmas īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu