Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 28.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte
Rīgā, 2016.gada 22.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 28.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-354, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-355, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-356, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2016-VSS-374, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-375, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2015.gadā"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-376, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.681 "Kārtība, kādā sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-348, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 25.marta rīkojumā Nr.147 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-349, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-377
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.10.  2016-VSS-385, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Jēkabpils koledžas izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2016-VSS-350, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas noteikumi un kārtība"   Labklājības ministrija       
1.12.  2016-VSS-378, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-379, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-381
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.441 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2016-VSS-382, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.janvāra rīkojumā Nr.108 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""   Satiksmes ministrija       
1.17.  2016-VSS-383, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-384, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzelzceļa tīklā piemērojamo darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipu noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2016-VSS-360, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Tukuma novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2016-VSS-361, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada Vangažu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2016-VSS-362, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2016-VSS-363, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2016-VSS-364, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2016-VSS-365, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2016-VSS-366, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2016-VSS-367, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2016-VSS-368, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2016-VSS-369, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.29.  2016-VSS-370, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2016-VSS-357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.31.  2016-VSS-358, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskajiem standartiem"  Veselības ministrija       
1.32.  VSS-359
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2015.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2016-VSS-351, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2016-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2016-VSS-353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2016-VSS-371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""   Zemkopības ministrija       
1.37.  2016-VSS-372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2016-VSS-373, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-749
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2016-VSS-1080, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2016.) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  2016-VSS-1005, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.05.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  2016-VSS-1169, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.07.2016.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1069
TA-672 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Nr.11 Kastrānes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)  I.Kamina  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-732
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

VI. Informatīvie jautājumi
5.1.    Par š.g. 5.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu