Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 19.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 19.maija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 16.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 19.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-447, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-448, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-449, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2016-VSS-462, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2016-VSS-458, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-459, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-460, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-461, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-443, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-444, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-446, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""   Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-450, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2016-VSS-451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2016-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu augstas enerģijas daļiņu fizikā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2016-VSS-452, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""   Kultūras ministrija       
1.17.  2016-VSS-453, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""  Kultūras ministrija       
1.18.  2016-VSS-454, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""  Kultūras ministrija       
1.19.  2016-VSS-455, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu–darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju–licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija       
1.20.  2016-VSS-456, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai"   Labklājības ministrija       
1.21.  2016-VSS-457, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.22.  2016-VSS-467, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2016-VSS-468, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2016-VSS-469, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijā 2013.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.25.  VSS-463
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.26.  2016-VSS-464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.27.  2016-VSS-465, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.54 Rēzeknes ielā 9, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2016-VSS-466, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.8 Viršu ielā 6, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2016-VSS-442, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1175
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.09.2016.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Zēģelētāju savienība" bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2016-VSS-1243, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  VSS-52
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2016-VSS-1182, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  2016-VSS-1250, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 19.11.2016.) Noteikumu projekts "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
Skatīt protokolu