Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 16.jūnija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 16.jūnija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 10.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 16.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-567, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-569, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jūrnieka repatriācijas un tās finansēšanas kārtība"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2016-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-568, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-570, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-572, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes starp Baltijas-Ziemeļvalstu likumdošanas un standartizācijas iestādēm, lai iegūtu zināšanas, prasmes un pieredzi" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-582
 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Kaltenē, Rojas pagastā, Rojas novadā"   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2016-VSS-585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2016-VSS-586, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas "Rosība", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2016-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2016-VSS-591, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" koncerna vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2016-VSS-592, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ārlavas pagastā, Talsu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2016-VSS-579, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.14.  2016-VSS-580, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija       
1.15.  2016-VSS-581, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.263 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificēta persona, kas iesniedz elektroniskos dokumentus"  Finanšu ministrija       
1.16.  2016-VSS-583, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nepreferenciālās preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.17.  2016-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitas procedūras–tranzīts–piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.18.  2016-VSS-587, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.19.  2016-VSS-588, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.20.  2016-VSS-590, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"  Finanšu ministrija       
1.21.  2016-VSS-561, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2016-VSS-562, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2016-VSS-563, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2016-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotajam ārzemniekam"  Iekšlietu ministrija       
1.25.  2016-VSS-565, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.26.  2016-VSS-595, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2016-VSS-596, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.28.  VSS-597
 
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2016.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2016-VSS-559, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija       
1.30.  2016-VSS-560, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.31.  2016-VSS-571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.32.  2016-VSS-573, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības"  Satiksmes ministrija       
1.33.  2016-VSS-574, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.533 "Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos""  Satiksmes ministrija       
1.34.  2016-VSS-575, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.35.  2016-VSS-593, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija       
1.36.  2016-VSS-594, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.37.  2016-VSS-576, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.38.  2016-VSS-577, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.526 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā un atgūstams programmas finansējums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.39.  2016-VSS-578, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"  Zemkopības ministrija       
1.40.  2016-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome""  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-871, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  VSS-889
 
(2015) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.460 "Padziļinātās sadarbības programmas komisijas nolikums""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-321
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts iestāde vai pašvaldība paziņo par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un tiek pārbaudīta un apstiprināta energopārvaldības sistēmas ieviešana valsts iestādē vai pašvaldībā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2016-VSS-990, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.09.2016.) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  2016-VSS-1287, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.6.  2016-VSS-1012, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.01.2017.) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.7.  VSS-1013
 
(2014) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2016-VSS-335, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.07.2016.) Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.9.  2016-VSS-899, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2016.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par nākamo Valsts sekretāru sanāksmi    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu