Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 28.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 28.jūlija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja


I.Aile


Rīgā, 2016.gada 22.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 28.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-727, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-728, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku flotiles Krasta apsardze nodrošina lēmuma par kuģa izraidīšanu no ostas izpildi"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-729, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2016-VSS-730, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būvju īpašuma "Ceri", Mārupes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2016-VSS-741, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-742, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienību Višķu ielā 21K, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-743, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-744, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija       
1.9.  2016-VSS-714, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-715, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.11.  2016-VSS-716, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestāžu un organizāciju ievestās preces atbrīvo no ievedmuitas nodokļa"  Finanšu ministrija       
1.12.  2016-VSS-717, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  Finanšu ministrija       
1.13.  2016-VSS-718, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"  Finanšu ministrija       
1.14.  2016-VSS-726, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietas reģistrāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2016-VSS-723, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2016-VSS-719, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personas saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus"  Labklājības ministrija       
1.17.  2016-VSS-720, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.18.  2016-VSS-721, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2016-VSS-722, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Labklājības ministrija       
1.20.  2016-VSS-731, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2016-VSS-732, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšanu pārvadājumiem pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2016-VSS-733, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2016-VSS-734, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2016-VSS-735, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2016-VSS-746, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā"   Satiksmes ministrija       
1.26.  2016-VSS-745, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nepilngadīgo kriminālatbildības sistēmas reformu"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2016-VSS-736, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.28.  2016-VSS-737, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija       
1.29.  2016-VSS-738, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija       
1.30.  2016-VSS-739, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.31.  2016-VSS-724, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 58 Dzelzceļa ielā 5, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2016-VSS-725, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2016-VSS-740, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-451, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 16.08.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  VSS-654
 
(2015) Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo Daugavpils medicīnas koledžas un Rīgas 1.medicīnas koledžas nodošanu Veselības ministrijas padotībā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2016-VSS-421, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
Skatīt protokolu