Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 8.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 2.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 8.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-849, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-851, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-852, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2016-VSS-853, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2016-VSS-854, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2016-VSS-865, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Kuldīgas novada Gudenieku pagastā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-866, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-846
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem prasību izpildi"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2016-VSS-847, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-861
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumos Nr.214 "Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-862
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2016-VSS-863, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.296 "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-848, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" pamatkapitālā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2016-VSS-858, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2016-VSS-859, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  VSS-860
 
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu būvnoteikumi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2016-VSS-864, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai un notiesāto atlases, uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas kārtība un lēmumu pieņemšanas kritēriji resocializācijas programmā atkarību mazināšanai"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2016-VSS-855, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.19.  2016-VSS-856, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Dabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2016-VSS-857, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Problēmjautājumi saistībā ar pašvaldību iespējām veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā un to iespējamie risinājumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2016-VSS-850, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu "Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta un Laboratorijas ekspertu mācības par Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas īstenošanu""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2016-VSS-867, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2016-VSS-868, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-561
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2016-VSS-1166, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-673
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu par dalību Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā (PISA 2018)"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-674
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Par Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu par dalību Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (PIRLS 2016)"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1293
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2016.) Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēmas izmaksu plāns"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.6.  VSS-65
 
(saņemts priekšlikums atsaukt) Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-305
TA-1763 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"  Finanšu ministrija  E.Bērziņa (Finanšu ministrija)  J.Jenuševskis L.Kokorēviča D.Vilsone A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas 2016.gadā plānotajām aktivitātēm    L.Liepiņa (Valsts kanceleja)   G.Dāvidsone L.Prikšāne U.Bušmeistere   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu