Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 15.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 15.septembra sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 9.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 15.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-888
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2016-VSS-889, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 Baseina ielā 18, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-890, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas "Talcinieki-1", Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-869, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-870, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-871, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-876, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna saturs, tā izstrādāšanas, aktualizācijas un spēka zaudēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā nekustamā īpašuma attīstības plāna ietvaros noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc nekustamā īpašuma attīstības plānā iekļautā atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2016-VSS-877, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2016-VSS-878, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 Umurga-Cēsis-Līvi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2016-VSS-879, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumos Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-880, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-881, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-887
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.462 "Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2016-VSS-872, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca""  Veselības ministrija       
1.16.  2016-VSS-874, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Nākotnes ielā 16, Stendē, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2016-VSS-875, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2016-VSS-882, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2016-VSS-883, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2016-VSS-884, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2016-VSS-885, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 10.decembra rīkojumā Nr.769 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2016-VSS-886, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par aizlieguma atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-289
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.12.2016.) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2016-VSS-639, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.4.  2016-VSS-210, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.11.2016.) Noteikumu projekts "Kārtība, kāda veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  VSS-650
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" nolikums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2016-VSS-1226, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 12.12.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  VSS-901
 
(2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 10.03.2017.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.8.  2016-VSS-1356, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2016.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi""   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
Skatīt protokolu