Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 22.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 22.septembra sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Rīgā, 2016.gada 16.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 22.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-897, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2016-VSS-899, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas saimnieciskās darbības veicējiem noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-900, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-891, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-892, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-893, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-901, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-902, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.109 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-894, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2016-VSS-895, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2016-VSS-896, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2016-VSS-898, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.februāra rīkojumā Nr.117 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2016-VSS-905, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-906, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2016-VSS-907, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Garkalnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2016-VSS-912, Likumprojekts  Likumprojekts "Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2016-VSS-908, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2016-VSS-903, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platība, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtība un kritēriji"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2016-VSS-904, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2016-VSS-909, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2016-VSS-910, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2016-VSS-911, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-601, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2016-VSS-916, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.11.2016.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2016-VSS-1371, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2016.) Likumprojekts "Trauksmes cēlēju likums"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu