Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 29.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 29.septembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 23.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 29.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-924
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2016-VSS-925, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā""   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-926, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2016-VSS-927, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2016-VSS-929, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda "Lifeline", UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras trasta fonda Irānas kodolprogrammas verifikācijas un uzraudzīšanas pasākumu nodrošināšanas budžetos"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2016-VSS-937, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-938, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-939, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2016-VSS-940, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Jelgavā, valstij piekrītošo 2/3 domājamo daļu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2016-VSS-941, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1997.gada 25.novembra rīkojuma Nr.595 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2016-VSS-942, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2016-VSS-914, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2016-VSS-915, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vienības gatvē 5, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2016-VSS-916, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.15.  VSS-917
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2016-VSS-918, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Finanšu ministrija       
1.17.  2016-VSS-928, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  VSS-913
 
Noteikumu projekts "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, sniegšanas noteikumi"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2016-VSS-930, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2016-VSS-931, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2016-VSS-935, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.decembra rīkojumā Nr.796 "Par Patentu valdes 2016.gada budžeta apstiprināšanu""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2016-VSS-936, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2016-VSS-919, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.24.  VSS-920
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-921
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-922
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-923
 
Noteikumu projekts "Aptieku darbības noteikumi"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2016-VSS-932, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2016-VSS-933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2016-VSS-934, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-850
 
(2015) Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu