Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 3.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 28.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 3.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-1050, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-1056, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par iepirkumiem aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-1058, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2016-VSS-1059, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus vai augstas efektivitātes koģenerāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-1060, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-1061, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-1062, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Aizputes novada Lažas pagastā un Kuldīgas novada Gudenieku pagastā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-1064, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2016-VSS-1065, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jomā un saistīto pasākumu izpildi"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2016-VSS-1077, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2015.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2016-VSS-1078, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2016-VSS-1042, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""  Finanšu ministrija       
1.13.  2016-VSS-1043, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma muitas kontroles punkta teritorijā esošas vietas iznomāšanu pakalpojuma sniegšanai un nomas līguma tipveida nosacījumiem"  Finanšu ministrija       
1.14.  2016-VSS-1044, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka zudumu apmērus muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"  Finanšu ministrija       
1.15.  2016-VSS-1053, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2016-VSS-1054, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2016-VSS-1055, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2016-VSS-1063, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogs"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2016-VSS-1048, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2016-VSS-1051, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.21.  2016-VSS-1052, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.22.  VSS-1049
 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2016-VSS-1070, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""   Tieslietu ministrija       
1.24.  2016-VSS-1071, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2016-VSS-1072, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2016-VSS-1073, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2016-VSS-1074, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2016-VSS-1075, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2016-VSS-1076, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2016-VSS-1057, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.31.  2016-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2016-VSS-1046, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2016-VSS-1047, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.113 Rīgas ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2016-VSS-1066, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Noteikumi par institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2016-VSS-1067, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Valsts mežs-1" Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
1.36.  2016-VSS-1068, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2016-VSS-1069, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2016-VSS-1041, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-749
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2017.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2016-VSS-306, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.786 "Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  2016-VSS-307, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, sistēmā iekļaujamajiem datiem un to apmaiņas kārtību"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  2016-VSS-378, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.01.2017.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  2016-VSS-379, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.01.2017.) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2016-VSS-79, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 21.11.2016.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-698
TA-2372 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  A.Kurgs E.Kusiņa A.Sideļska  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2297  Par paziņojumu par rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (COM/2016/377)  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  R.Ādamsons  Izskatīts VSS 
4.2.  SAN-1734
 
(saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Par informatīvo ziņojumu "Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     

Jautājuma izskatīšanu atlikt

4.3.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1694
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu