Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 24.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte
Rīgā, 2016.gada 17.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 24.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-1155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā, un dalības finansēšanas kārtība""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2016-VSS-1156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-1157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-1147, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskā Valūtas fonda statistikas prasību nodrošināšanu atbilstoši speciālajiem datu izplatīšanas standartiem"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-1148, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-1150, Plāna projekts  Plāna projekts "ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2017.-2019.gadam"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-1159, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-1160, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Padures ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-1161, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-1162, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-1163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-1149, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2016-VSS-1164, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2016-VSS-1165, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  VSS-1166
 
Noteikumu projekts "Adopcijas kārtība"  Labklājības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.16.  2016-VSS-1154, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-1153
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2016-VSS-1152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām 2017.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  VSS-1158
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.20.  2016-VSS-1151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-582
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Kaltenē, Rojas pagastā, Rojas novadā"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2016-VSS-395, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.02.2017.) Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2016-VSS-396, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.02.2017.) Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  VSS-397
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.02.2017.) Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-1847
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu