Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 15.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 12.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 15.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-1199, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" reorganizēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2016-VSS-1200, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot.Nr.17, 5.§) "Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-1201, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-1223, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-1207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2016-VSS-1205, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2016-VSS-1206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2016-VSS-1198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.9.  2016-VSS-1202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.10.  2016-VSS-1218, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2016-VSS-1219, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-1220, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-1221, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojuma Nr.193 "Par civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-1222, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem""  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-1214
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Tieslietu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.16.  2016-VSS-1215, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2016-VSS-1203, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  VSS-1204
 
Likumprojekts "Veselības tūrisma attīstības veicināšanas likums"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2016-VSS-1208, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2016-VSS-1209, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326 "Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2016-VSS-1210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2016-VSS-1211, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2016-VSS-1212, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2016-VSS-1213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2016-VSS-1216, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""   Zemkopības ministrija       
1.26.  2016-VSS-1217, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2016-VSS-1224, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums""  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-831
TA-2640 
Noteikumu projekts "Ārzemniekam nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  I.Briede (Iekšlietu ministrija)  M.Roze  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-1371
TA-2357 
Likumprojekts "Trauksmes cēlēju aizsardzības likums"   Valsts kanceleja  I.Kušķe (Valsts kanceleja)  I.Aile L.Medina G.Kukle D.Spūle M.Knoks R.Koņuševskis A.Auziņa A.Strīķeris Ž.Stare A.Buliņš D.Amerika K.Rācenājs J.Volberts J.Veide A.Alaine S.Tukiša I.Tīmane I.Skirusa R.Matulis A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts VSS 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-1085
TA-2791 
Noteikumu projekts "Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā"  Valsts kanceleja  D.Āboliņa (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu