Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 22.decembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 22.decembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 16.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 22.decembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1228, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-1225, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2017-VSS-1226, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-1227, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-1232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2017-VSS-1233, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  VSS-1234
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2017-VSS-1235, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2017-VSS-1231, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.2.pasākuma "Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2017-VSS-1229, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par tiešās valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Tiesu namu aģentūra""  Tieslietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-1230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-1236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  VSS-1237
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2017-VSS-1238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2017-VSS-1239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2017-VSS-1240, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2017-VSS-1241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2017-VSS-1242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2017-VSS-1243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"""  Zemkopības ministrija       
1.20.  VSS-1244
 
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1019
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 22.decembra rīkojumā Nr.749 "Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  2017-VSS-1030, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2017.gada 3.martam) Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.624 "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
Skatīt protokolu