Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 5.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Rīgā, 2016.gada 29.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 5.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-18, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Pirmo grozījumu Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Aizsardzības ministrijas Saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-4, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju un investīciju garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-5, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināmi maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-6, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-7, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Vītolu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-8, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma piekritību valstij un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-9, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-1, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-12, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-13, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-14, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-15, Likumprojekts  Likumprojekts "Fizisko personu reģistra likums"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2017-VSS-2, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Aeronavigācijas institūta Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-3, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2017-VSS-16, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-17, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) un valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2017-VSS-10, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību""  Veselības ministrija       
1.18.  2017-VSS-11, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Informatīvie jautājumi
2.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-1964
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu