Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 12.janvāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 12.janvāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2017.gada 6.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 12.janvārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-19, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm""  Finanšu ministrija       
1.2.  2017-VSS-20, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2017-VSS-21, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.307 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-22, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-23, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-24, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-29
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Flotes ielā 13 k-4, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2017-VSS-35, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2017-VSS-30, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi""  Kultūras ministrija       
1.10.  2017-VSS-25, Plāna projekts  Plāna projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.–2020.gadam"   Veselības ministrija       
1.11.  VSS-26
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2017-VSS-27, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Pēkas", Bunkas pagastā, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2017-VSS-28, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2017-VSS-31, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2017-VSS-32, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tirgus intervences pasākumu administrēšanu un uzraudzību augkopības un lopkopības produktu tirgū"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2017-VSS-33, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2017-VSS-34, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1038
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-623
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta "Labas prakses un pieredzes apmaiņa modernas un ilgtspējīgas metadatu krātuves izveidei" īstenošanu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu