Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 26.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas dierektora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte


Rīgā, 2017.gada 19.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 26.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-75, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-76, Plāna projekts  Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2017.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  VSS-86
 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas "Parka Gravas", Mālpils novadā, neprivatizētās daļas–dzīvokļa Nr.5 nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2017-VSS-87, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-88
 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Viršu ielā 56B, Daugavpilī"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2017-VSS-89, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Viršu ielā 56B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-90, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Energoefektivitātes pienākumu shēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-80, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2017-VSS-81, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-68, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2017-VSS-77, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2017-VSS-71, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2017-VSS-72, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2017-VSS-73, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2017-VSS-74, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  VSS-78
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2017-VSS-67, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2017-VSS-79, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.19.  2017-VSS-69, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 "Mežotnes–1", Svelberģis, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2017-VSS-70, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2017-VSS-82, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija       
1.22.  2017-VSS-83, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2017-VSS-84, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2017-VSS-85, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 16."Sadarbība" apakšpasākumā 16.1."Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un apakšpasākumā 16.2."Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2017-VSS-66, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1042
TA-83 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""  Finanšu ministrija  J.Krastiņa (Finanšu ministrija)  M.Rubene O.Gržibovska  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-968
TA-55 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Lipskis (Labklājības ministrija)  K.Ziediņš   Izskatīts VSS 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-111
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu