Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 9.februāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 9.februāra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2017.gada 3.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 9.februārī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-132, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.7 Bērzu ielā 20, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-120, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojumā Nr.751 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-121, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-123, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-124, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-125, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-126, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-127, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-128, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.13.  2017-VSS-134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2017.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.15.  2017-VSS-130, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.16.  2017-VSS-131, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pievienošanu profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola""   Kultūras ministrija       
1.17.  2017-VSS-139, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2014.gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930.gada Piespiedu darba konvenciju"  Labklājības ministrija       
1.18.  2017-VSS-136, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Vecumnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skaistkalnes robežkontroles punkts A" Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2017-VSS-153, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-154, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Papildu Protokola Eiropas Padomes 2005.gada 16.maija Konvencijai par terorisma novēršanu 7.pantā dotā pienākuma izpildi"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2017-VSS-155, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vārkavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2017-VSS-138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālo sistēmu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2017-VSS-140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2017-VSS-141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2017-VSS-142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā–atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2017-VSS-143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2017-VSS-144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2017-VSS-145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2017-VSS-146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2017-VSS-147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2017-VSS-148, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2017-VSS-149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2017-VSS-150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2017-VSS-151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  VSS-152
 
Plāna projekts "Zemes politikas plāns 2017.–2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  2017-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2017-VSS-157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2017-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2017-VSS-159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē""  Zemkopības ministrija       
1.41.  2017-VSS-160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.42.  2017-VSS-161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-86
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas "Parka Gravas", Mālpils novadā, neprivatizētās daļas–dzīvokļa Nr.5 nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-777
 
(2016) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu