Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 13.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 7.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 13.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-404
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.716 "Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums""   Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2017-VSS-405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-406, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-397
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2017-VSS-398, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-392, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības uzskaites sistēmu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-394, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-395, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-396, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  VSS-399
 
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2017-VSS-400, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-402, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2017-VSS-403, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-420, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā"  Labklājības ministrija       
1.17.  2017-VSS-421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija       
1.18.  2017-VSS-422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.637 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2017-VSS-423, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2017-VSS-424, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-407, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ārvalstnieku identificēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-408, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2017-VSS-409, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2017-VSS-410, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2017-VSS-411, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2017-VSS-412, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2017-VSS-413, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.227 "Zvērināta advokāta eksāmena kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2017-VSS-414, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija       
1.29.  2017-VSS-425, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2017-VSS-416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.116 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2017-VSS-417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.52 "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2017-VSS-418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2017-VSS-419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-29
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Flotes ielā 13 k-4, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu