Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 27.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 24.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 27.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-449
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2017-VSS-450, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-452, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2017-VSS-453, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroniskā pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2017-VSS-454, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2017-VSS-443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-446, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-460, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2017-VSS-468, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-469, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2017-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-447, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu atbalstam" ietvaros"   Kultūras ministrija       
1.17.  2017-VSS-448, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Doma laukums 8, Rīgā, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" pamatkapitālā"  Kultūras ministrija       
1.18.  2017-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu"  Labklājības ministrija       
1.19.  2017-VSS-463, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2017-VSS-464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2017-VSS-465, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta atjaunošanas projekta īstenošanai uz valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava-Saļģene-Code 3,00.km"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2017-VSS-466, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2017-VSS-467, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2017-VSS-473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2017-VSS-474, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2017-VSS-475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvju klasifikācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2017-VSS-461, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus"  Veselības ministrija       
1.28.  2017-VSS-462, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.29.  2017-VSS-455, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2017-VSS-456, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2017-VSS-457, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  VSS-458
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2017-VSS-471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2017-VSS-472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1166
TA-708 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  O.Bogdanova (Ekonomikas ministrija)  S.Strautiņa I.Jurča A.Aļošina  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-544
 
(saņemts priekšlikums par jautājuma atlikšanu) Par korelācijas tabulu iesniegšanu Eiropas Komisijai  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.    Pārskats par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti    Tieslietu ministrija  A.Freiberga D.Aleksandrova   

Izskatīts VSS

V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-620
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu