Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 18.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 18.maija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 13.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 18.maijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-515, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-516, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-517, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Militāro objektu apzīmēšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-518, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2017-VSS-529, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki, piemērojot atvieglotus nosacījumus"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-505, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-506, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-507, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.430 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-508, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-531, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-532, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2017-VSS-533, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-534, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-535, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2017-VSS-536, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.–2016.gadam izpildi"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2017-VSS-509, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Murjāņu sporta ģimnāzijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2017-VSS-510, Likumprojekts  Likumprojekts "Par likuma "Par Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmijas Satversmi" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2017-VSS-511, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2017-VSS-512, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2017-VSS-525, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.103 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti""  Labklājības ministrija       
1.22.  2017-VSS-526, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem"  Labklājības ministrija       
1.23.  2017-VSS-527, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem"  Labklājības ministrija       
1.24.  2017-VSS-519, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V118" Alojas novadā nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2017-VSS-528, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2017-VSS-513, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2017-VSS-514, Likumprojekts  Likumprojekts "Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2017-VSS-520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2017-VSS-521, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2017-VSS-522, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2017-VSS-523, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2017-VSS-524, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu