Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 25.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte
Rīgā, 2017.gada 18.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 25.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-537, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 2A, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.2.  2017-VSS-538, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.3.  2017-VSS-539, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumos Nr.759 "Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem""  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-541, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par muitas maksājumu parāda galvojumu preču muitošanai un Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā avansā iemaksāto muitas maksājumu administrēšanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-542, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-543, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojumā Nr.751 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2017-VSS-545, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Lielauces pagastā, Auces novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2017-VSS-546, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2017-VSS-547, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2017-VSS-548, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2017-VSS-549, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju-velosipēdistu celiņa izbūvei"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2017-VSS-550, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par personāla, kas īsteno Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteiktos pasākumus, sertificēšanu"   Satiksmes ministrija       
1.14.  2017-VSS-553, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-554, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  VSS-555
 
Likumprojekts "Vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto personu aizsardzības likums"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2017-VSS-556, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.18.  2017-VSS-557, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.19.  2017-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.20.  2017-VSS-551, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2017-VSS-552, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-427
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-311
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1127
TA-897 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 63A, Liepājā, pirkšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Dūcis (Iekšlietu ministrija)  V.Vītoliņš  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-186
TA-962 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  T.Trubača  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Informācija par Cilvēkresursu vadības informācijas sistēmu    B.Medvecka (Valsts kanceleja)     

Izskatīts VSS

VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-728
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu