Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 15.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 12.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 15.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-636, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-672
 
Likumprojekts "Par Francijas Republikas aizsardzības ministra pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2017-VSS-637, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-639, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes ar mērķi digitalizēt būvniecības procesu Latvijā, izmantojot sadarbību starp Ziemeļvalstu-Baltijas iestādēm" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-640, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-623, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-624, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Preču iznīcināšanas un atteikšanās no precēm par labu valstij piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-627, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.973 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-628, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-629, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-662, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-664, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  VSS-665
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-666
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.16.  VSS-667
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-668
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.18.  2017-VSS-669, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2017-VSS-670, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2017-VSS-671, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2017-VSS-625, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.22.  2017-VSS-626, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"  Kultūras ministrija       
1.23.  2017-VSS-661, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"  Labklājības ministrija       
1.24.  2017-VSS-631, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju-velosipēdistu celiņa izbūvei"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2017-VSS-632, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2017-VSS-633, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.27.  2017-VSS-634, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2017-VSS-635, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2017-VSS-641, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.30.  2017-VSS-642, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem""  Tieslietu ministrija       
1.31.  2017-VSS-643, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.32.  2017-VSS-644, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Tieslietu ministrija       
1.33.  2017-VSS-645, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""  Tieslietu ministrija       
1.34.  2017-VSS-646, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""  Tieslietu ministrija       
1.35.  2017-VSS-654, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.36.  2017-VSS-655, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā""  Veselības ministrija       
1.37.  2017-VSS-656, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  Veselības ministrija       
1.38.  2017-VSS-657, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.39.  2017-VSS-658, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""  Veselības ministrija       
1.40.  2017-VSS-659, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.41.  2017-VSS-660, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"  Veselības ministrija       
1.42.  2017-VSS-663, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.43.  2017-VSS-630, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Zemgales ielā 23, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.44.  2017-VSS-647, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija       
1.45.  2017-VSS-648, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.46.  2017-VSS-649, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija       
1.47.  VSS-650
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.48.  2017-VSS-651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""  Zemkopības ministrija       
1.49.  2017-VSS-652, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
1.50.  2017-VSS-653, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.51.  2017-VSS-622, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Efektīvas kapitāla atdeves mērķu noteikšana valsts kapitālsabiedrībās"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-887
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2016) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.462 "Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-342
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-985
TA-644 
Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  J.Patmalnieks (Ekonomikas ministrija)   O.Bogdanova M.Zjurikova  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-248
TA-1048 
Noteikumu projekts "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"  Iekšlietu ministrija  M.Baltmanis (Iekšlietu ministrija)  L.Upīte  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Valsts kases serviss grāmatvedības uzskaites funkcijas nodrošināšanā    K.Āboliņš (Valsts kase)  M.Prikulis O.Fridmanis   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu