Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 29.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 22.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 29.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-698, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-699, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija       
1.3.  2017-VSS-708, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2017-VSS-709, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2017-VSS-702, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2017-VSS-700, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas (valdības) pievienošanos "UNESCO 1970.gada Konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu""  Kultūras ministrija       
1.7.  2017-VSS-701, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas (valdības) pievienošanos "UNIDROIT 1995.gada Konvencija par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem""  Kultūras ministrija       
1.8.  2017-VSS-715, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2017-VSS-704, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija       
1.10.  2017-VSS-705, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.11.  2017-VSS-706, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.12.  2017-VSS-707, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija       
1.13.  2017-VSS-703, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2017-VSS-710, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Zemkopības ministrija       
1.15.  2017-VSS-711, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2017-VSS-712, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.210 "Par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2017-VSS-713, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Zivju fonda līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts budžeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta dotācijas palielināšanas iespēju"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2017-VSS-714, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1049
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-168
TA-1264 
Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  V.Bērziņš (Aizsardzības ministrija)  I.Ekmane I.Vītoliņa U.Krutova  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-345
TA-1258 
(saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  M.Roze (Iekšlietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-862
 
Par starptautiskajām un nacionālajām sankcijām   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-879
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu