Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 10.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja
Baiba Medvecka

Rīgā, 2017.gada 4.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 10.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-840, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Selgas" Sējas novadā, pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-841, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un tās atjaunošanas valsts nodevu"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-842, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-856, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-836, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-837, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2018.gadam"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-838, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Apes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-839, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.40 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-847, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-848, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-849, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2017.gadā un bāzes izdevumu precizēšanu"   Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-850, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.369 "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2017-VSS-851, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-852, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-853, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2017-VSS-854, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2017-VSS-855, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2017-VSS-866, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai"   Iekšlietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-843, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2017-VSS-844, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2017-VSS-857, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza (Terehova) 54,600.-72,780.km pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2017-VSS-858, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2017-VSS-859, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2017-VSS-860, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2017-VSS-861, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2017-VSS-862, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.27.  2017-VSS-863, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Ceļš V1221", Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.28.  VSS-864
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2017-VSS-865, Plāna projekts  Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2017-VSS-845, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2017-VSS-846, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1098
TA-1587 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  J.Eglīts A.Šults M.Baltmanis  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-1029
 
Par atbildīgo ministriju kompetences sadalījumu par Ministru kabineta noteikumiem, kas jāizdod uz Administratīvo pārkāpumu procesa likuma pamata  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1030
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu