Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 24.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 18.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 24.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-900, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-898, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas programmas 2018.–2020.gadam noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-899, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-891, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.549 "Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums""  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-894, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  VSS-892
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmu"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2017-VSS-893, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra rīkojumā Nr.57 "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2017.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības""  Kultūras ministrija       
1.8.  2017-VSS-901, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām""  Labklājības ministrija       
1.9.  2017-VSS-897, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2017-VSS-895, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2017-VSS-896, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2017-VSS-902, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"""  Zemkopības ministrija       
1.13.  2017-VSS-903, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-749
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2015) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-604
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs Pope" Popes pagastā, Ventspils novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-624
TA-1729 
Noteikumu projekts "Preču iznīcināšanas un atteikšanās no precēm par labu valstij piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija  S.Āmare-Pilka (Finanšu ministrija)  I.Stipina A.Eglītis G.Pužule A.Puters A.Maldups J.Tomsons Ģ.Verners A.Gulbis I.Olafsone  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu