Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 31.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 25.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 31.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-911, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Šautuve" Preiļu pagastā, Preiļu novadā pārņemšanu valsts īpašumā un zemes vienības "Badelkas Mežs", Preiļu pagastā, Preiļu novadā saglabāšanu valsts īpašumā un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-916, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.22 Ziemeļu ielā 7B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-917, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-922, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-904, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-905, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 56, Rēzeknē pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-906, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-907, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2017-VSS-908, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveidošanas kārtība, tā uzdevumi un tiesības, un kārtība, kādā tas sadarbojas ar Ārkārtējo situāciju reaģēšanas un koordinēšanas centru, Eiroatlantijas katastrofu reaģēšanas un koordinēšanas centru un citām starptautiskajām organizācijām un ārvalstīm"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2017-VSS-912, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām-valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2017-VSS-913, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu iesniegumu saskaņošana, finansēšanas līguma un tā grozījumu saskaņošana, un projektu īstenošanas uzraudzība"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2017-VSS-921, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Baltinavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2017-VSS-909, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.14.  2017-VSS-910, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.15.  2017-VSS-914, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Apšuciems" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.9050 008 0357, Engures pagastā, Engures novadā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2017-VSS-915, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2017-VSS-918, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2017-VSS-919, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2017-VSS-920, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-69
TA-1600 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 " Mežotnes – 1", Svelberģis, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-179
TA-1728 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.37 Ūnijas ielā 58A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-1171
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu