Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 7.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 7.septembra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 4.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 7.septembrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-933
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības "Pavasari", Naudītes pagastā, Dobeles novadā piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2017-VSS-958, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-926, Likumprojekts  Likumprojekts "Kopfinansējuma pakalpojumu likums"  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-927, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  VSS-928
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2017-VSS-929, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-930, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-931, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantiem, kuriem ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un atļauja muitas noliktavas darbībai un kuri atbilst noteiktajām prasībām, ir tiesības izveidot apvienoto noliktavu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-932, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kļaviņi", Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-946, Likumprojekts  Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2017-VSS-947, Likumprojekts  Likumprojekts "Valsts materiālo rezervju likums"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-948, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2017-VSS-949, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-950, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2017-VSS-923, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2017-VSS-924, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2017-VSS-925, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.280 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2017-VSS-944, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju pret manipulācijām ar sporta sacensībām" un informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas pret manipulācijām ar sporta sacensībām parakstīšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2017-VSS-951, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)"  Kultūras ministrija       
1.20.  VSS-934
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2017-VSS-959, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo interešu objekta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica teritorijas izmantošanas nosacījumiem"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2017-VSS-960, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2004.gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2017-VSS-956, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2017-VSS-957, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2017-VSS-945, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.26.  2017-VSS-935, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2017-VSS-936, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2017-VSS-937, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2017-VSS-938, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2017-VSS-939, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Stendes ielā 7 k-3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2017-VSS-940, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Varavīksnes gatvē 6, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  VSS-941
 
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2017-VSS-942, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  VSS-943
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Kurzemes prospektā 128, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  VSS-952
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.36.  VSS-953
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.541 "Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  VSS-954
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.38.  2017-VSS-955, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-369
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu