Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 14.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 8.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 14.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-971
 
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2017-VSS-984, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-985, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-986, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2017-VSS-987, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2017-VSS-988, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2017-VSS-989, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2017-VSS-990, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2017-VSS-991, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2017-VSS-992, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2017-VSS-993, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2017-VSS-994, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2017-VSS-995, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  VSS-996
 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2017-VSS-997, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā, pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2017-VSS-998, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2017-VSS-961, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  Finanšu ministrija       
1.18.  2017-VSS-962, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"  Finanšu ministrija       
1.19.  2017-VSS-963, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.20.  2017-VSS-966, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2017-VSS-967, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-968, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija       
1.23.  2017-VSS-969, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2017-VSS-974, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2017-VSS-970, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu–darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju–licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija       
1.26.  2017-VSS-976, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""   Satiksmes ministrija       
1.27.  2017-VSS-977, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2017-VSS-981, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"  Veselības ministrija       
1.29.  VSS-982
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Ludzas medicīnas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi un Veselības ministrijas līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežoto atbildību "Ludzas medicīnas centrs""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2017-VSS-983, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.31.  2017-VSS-972, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2017-VSS-973, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu administrēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2017-VSS-978, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2017-VSS-979, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija       
1.35.  VSS-980
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par tiesiskuma uzraudzību darījumos ar lauksaimniecības zemi"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.36.  2017-VSS-964, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3.pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" īstenošanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
1.37.  2017-VSS-965, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.1.pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""  Valsts kanceleja       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-691
TA-1920 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi""  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  K.Cinkus J.Krieviņš I.Alksne R.Pauniņš K.Kinča I.Jurča A.Aļošina A.Ozols  Izskatīts VSS 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-920
 
Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cīrulis G.Ozols K.Eglīte-Miezīte E.Šimiņa-Neverovska M.Rone R.Ādamsons  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu