Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 21.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 15.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 21.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1011, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-999, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""  Finanšu ministrija       
1.3.  2017-VSS-1000, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2017-VSS-1010, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2017-VSS-1001, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2017-VSS-1002, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2017-VSS-1003, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.8.  VSS-1004
 
Rīkojuma projekts "Par apbūves tiesības piešķiršanu uz valsts zemes vienības "Stacija Mežvidi", Mežvidos, Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā, daļu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2017-VSS-1005, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Attekas iela A", Ādažu novadā, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2017-VSS-1006, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V741 Preiļi", Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2017-VSS-1007, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V752", Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2017-VSS-1008, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2017-VSS-1009, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra noteikumos Nr.100 "Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas un iestrādāšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2017-VSS-1012, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2017-VSS-1013, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1246
TA-1537 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere N.Cudečka-Puriņa  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu