Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 28.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 22.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 28.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1017, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par apliecinājuma izsniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku nodarbinātībā esošo civilpersonu, kā arī šo civilpersonu un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonu apgādājamo un citu ar bruņotajiem spēkiem saistīto personu tiesībām uzturēties Latvijas Republikā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2017-VSS-1018, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības tehniskās prasības""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2017-VSS-1019, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2017-VSS-1020, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzintarskujas" Sējas novadā, pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2017-VSS-1021, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gāršnieki" Sējas novadā, pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2017-VSS-1022, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemes gabals Nr.332F" Sējas novadā, pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2017-VSS-1036, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""  Ārlietu ministrija       
1.8.  2017-VSS-1034, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2017-VSS-1035, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2017-VSS-1014, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-1016, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-1029, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2017-VSS-1030, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2017-VSS-1027, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.15.  2017-VSS-1028, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.16.  2017-VSS-1031, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija       
1.17.  2017-VSS-1015, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.18.  2017-VSS-1039, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2017-VSS-1037, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"   Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-1038, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2018.gadā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2017-VSS-1023, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  VSS-1024
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2017-VSS-1025, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmumā (prot.Nr. 37 1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-1026
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2017-VSS-1032, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2017-VSS-1033, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-381
TA-1984 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Stinka (Ekonomikas ministrija)  K.Lore  Izskatīts VSS 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-920
 
Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cīrulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  G.Ozols K.Eglīte-Miezīte A.Bondarčuks E.Šimiņa-Neverovska L.Stauvere M.Rone R.Ādamsons  Izskatīts VSS 
3.2.  SAN-1408
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu