Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 5.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 29.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 5.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-1050, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1062
 
Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.3.  VSS-1063
 
Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.4.  VSS-1064
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.5.  VSS-1065
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.6.  2017-VSS-1040, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-1041, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokolu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-1042, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-1043, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija       
1.10.  2017-VSS-1044, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2017-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija       
1.12.  2017-VSS-1046, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.13.  2017-VSS-1055, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2017-VSS-1056, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2017-VSS-1057, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-1058, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2017-VSS-1059, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2017-VSS-1060, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2017-VSS-1061, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-1054, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.21.  2017-VSS-1047, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2017-VSS-1048, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.35 "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2017-VSS-1049, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2017-VSS-1051, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājumu dzīvnieku pārraudzību"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2017-VSS-1052, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2017-VSS-1053, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1322  Rīkojuma projekts "Grozījumi Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plānā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu